Skip to content

Echipa medicala

Dr. Cristiana Buștea
Medic Primar Cardiologie
Dr. Alin Demian
Medic Specialist Cardiologie
Dr. Georgiana Filimon
Medic Specialist Cardiologie
Dr. Cristian Buștea
Medic Primar Chirurgie Generală
Dr. Alexandra Caltea
Medic Specialist Chirurgie Generală
Dr. Georgiana Vieriu
Medic Specialist Chirurgie Plastică Estetică și Microchirurgie Reconstructivă
Dr. Frențușcă Claudia
Medic Specialist Endocrinologie
Dr. Felicia Marc
Medic Primar Medicină Internă 
Medic Specialist Endocrinologie  
Dr. Simona Oros
Medic Primar Oftalmolog
Dr. Constantinescu Corina
Medic Primar – Oftalmologie
Dr. Cristina Aur 
Medic Primar Obstetrica – Ginecologie
Dr. Diana Mocuța 
Medic Primar Obstetrica – Ginecologie
Medic Primar Ortopedie Traumatologie
Dr. Attila Mester
Medic Primar Ortopedie Traumatologie
Dr. Andrei Stoica
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie
Dr. Răzvan Vicaș
Medic Primar Ortopedie Traumatologie
Medic Specialist Pneumologie
Dr. Maria Caranfil
Medic Primar Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Dumitru Dragnea
Medic Primar Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Rafaela Cihodaru
Medic Specialist Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Anca Bobșe
Medic Specialist Ortopedie Pediatrică
Dr. Sorina Tămaș
Medic Primar Reumatologie
Dr. Victoria Pleșcanu
Medic Specialist Reumatologie
Ardelean Alexandru Ioan
Medic Specialist Reumatologie
Dr. Luncan Sorana
Medic Specialist Urologie
Dr. Tiganu Ștefan
Medic Specialist Urologie
Dr. Șandor Mădălin Florin
Medic Specialist Urologie
Dr. Iuhas Carmen-Gabriela
Medic Specialist Neurologie Pediatrică
Dr. Tegzes Delia Ioana
Medic  Primar Psihiatrie Pediatrică
DR. CRISTIANA BUȘTEAMEDIC PRIMARCARDIOLOGIE
DR. ALIN DEMIANMEDIC SPECIALISTCARDIOLOGIE
DR. GEORGIANA FILIMONMEDIC SPECIALISTCARDIOLOGIE
DR. CRISTIAN BUȘTEA MEDIC PRIMARCHIRURGIE GENERALĂ
DR. ALEXANDRA CALTEA MEDIC SPECIALISTCHIRURGIE GENERALĂ
DR. GEORGIANA ALBINA VIERIUMEDIC SPECIALISTCHIRURGIE PLASTICĂ
DR. FRENȚUȘCĂ CLAUDIA MEDIC SPECIALISTENDOCRINOLOGIE
DR. FELICIA MARC MEDIC SPECIALISTENDOCRINOLOGIE
DR. CRISTINA AURMEDIC PRIMAROBSTETRICĂ - GINECOLOGIE
DR. DIANA MOCUȚAMEDIC PRIMAROBSTETRICĂ - GINECOLOGIE
DR. SIMONA OROSMEDIC PRIMAROFTALMOLOGIE
DR. CORINA CONSTANTINESCUMEDIC PRIMAROFTALMOLOGIE
DR. DUMITRU POBIRCIMEDIC PRIMARORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
DR. ATTILA MESTERMEDIC PRIMARORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
DR. ANDREI STOICAMEDIC SPECIALISTORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
DR. RĂZVAN VICAȘMEDIC PRIMARORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
DR. CRISTINA MANGMEDIC SPECIALISTPNEUMOLOGIE
DR. RAFAELA CIHODARUMEDIC SPECIALISTRADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALA
DR. CARANFIL MARIAMEDIC PRIMARRADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALA
DR. DUMITRU DRAGNEAMEDIC PRIMARRADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALA
DR. SORINA TĂMAȘMEDIC PRIMARREUMATOLOGIE
Dr. VICTORIA PLEȘCANUMEDIC SPECIALISTREUMATOLOGIE
Dr. ARDELEAN ALEXANDRU IOANMEDIC SPECIALISTREUMATOLOGIE
DR. LUNCAN SORANAMEDIC SPECIALISTUROLOGIE
DR. TIGANU ȘTEFANMEDIC SPECIALISTUROLOGIE
DR. IUHAS CARMEN - GABRIELAMEDIC SPECIALISTNEUROLOGIE PIEDIATRICĂ
DR. ANCA BOBȘEMEDIC SPECIALISTORTOPEDIE PEDIATRICĂ
DR. TEGZES DELIA IOANA
MEDIC PRIMARPSIHIATRIE PEDIATRICĂ